............................................................
     ............................................................
     ............................................................
     (imię, nazwisko i adres konsumenta)
.......................................................     
(miejscowość, dnia)

DEMO     
43-382 Bielsko-Biała ul. Zapora 23     
mail dms@jbr.pl     
tel. 033-829-87-00     
fax. 987-456-312     


Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa


     Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy ..............................................................      ...............................................................................................................................................................................................      ...............................................................................................................................................................................................      ............................................................................................................................................................................................. .
.......................................................     
(podpis klienta)